info@vilamu.com 973 47 30 61

Silestone

Silestone és un material que està compost per un 94% de quars natural. El quars és un dels minerals més durs i consistents del mercat.

Els Taulells de quars tenen una àmplia varietat de colors no trobats en els granits naturals. És un material altament resistent a productes d’ús quotidià com líquids o àcids. També dona gran resistència a impactes. Dona garantia que pot arribar fins a 25 anys.

Silestone també té la possibilitat de posar l’aigüera del mateix material que el taulell quedant així una cuina més homogènia i molt moderna.

Amb el quars, l’escalfor és un factor a tenir en compte ja que pot incidir amb el seu color. Per tant, s’ha d’usar els utensilis necessaris per evitar disgusts.

El seu ús més freqüent és en cuines, taulells de bany, plats de dutxa o accessoris per la dutxa.

Els gruixos : 12mm, 20mm i 30mm

Generalment son polits, però es poden trobar alguns acabats amb textura més rústica però suau.