info@vilamu.com 973 47 30 61

Pedra

La Pedra és un material mineral molt utilitzat en la construcció. Pot ser pedra arenosa (provinent de roques arenoses) o pedra calcària (provinent de roques calcàries). Les arenoses son d’origen sedimentari i constituïdes bàsicament de quars amb inclusions de feldspat i altres roques, i la caracteritzen per la seva blancor i facilitat de tallar. Acostumen a ser d’una duresa més aviat fluixa i absorbeixen molt l’aigua, sent un material porós. Els gruixos més estandarditzats van de 20mm a 80mm. Les pedres calcàries, son constituïdes de precipitats carbonatats de composició i característiques molt variables. Ben polides, poden arribar-se a classificar com a marbres..

 

Aplicacions:

És molt habitual en revestiments com façanes o ampits de les finestres o també en paviments exteriors.