info@vilamu.com 973 47 30 61

Compac

Quars Compac: És la competència per excel·lència del lideratge de Silestone. El quars de Compac està fabricat a partir d’una barreja de quars pur, pigments i resines. Destaca per la seva mínima absorció d’aigua, la seva resistència a impactes, ratllades i abrasió. Així doncs, és perfecte per a taulells de cuina on fem servir ganivets i objectes de gran pes. Dona garantia de per vida.

Amb el quars, l’escalfor sigui d’una paella o del propi sol, és un factor a tenir en compte ja que pot incidir amb el seu color. Per tant, s’ha d’usar els utensilis necessaris per evitar possibles disgusts.

Els gruixos : 12mm, 20mm i 30mm

Generalment son polits, però es poden trobar alguns acabats amb textura més rústica però suau.