info@vilamu.com 973 47 30 61

Granit artificial

El Granit Artificial és un producte avui menys utilitzat, però que encara avui resulta molt útil i decoratiu. El seu ús freqüent és en escales de Terratzo, de Formigó, de Graveta Rentada gris o blanca, Coronaments de piscina amb pedra blanca raspallada, Ampits de 60mm. de gruix vist, Passamans…

Ens en cuidem de reparacions d’escales trencades o fem ampliacions buscant la màxima igualtat amb el material que hi ha posat.